دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
 
امکانات و زیر بنای دبیرستان نمونه دولتی شایسته
مساحت زمین:1635 متر مربع
مساحت کل زیر بنا: 1526مترمربع
تعداد کلاس: 9باب
تعداد اتاق اداری: 5 باب
تعداد آزمایشگاه کارگاه:3 باب
کتابخانه 1 باب
 
 
تصویر گردان