دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
نمونه سوال
نمونه سوالات نهایی استانی (شماره3) پایه نهم
 
 
 
 
عنوان
 
 
نمونه سوالات نهایی استانی (شماره2) پایه نهم
 
 
نمونه سوال
نمونه سوالات علوم  پایه نهم متوسطه
امتحانات نهایی استان های مختلف
 
نمونه سوالات علوم  پایه نهم متوسطه
امتحانات نهایی استان های مختلف
 
درج مطلب

چگونه خوب امتحان بدهیم؟

از راهکارهای زیر برای داشتن یک امتحان خوب و موفقیت آمیز استفاده کنید:

1- سر جلسه امتحان یک بار به طور کامل سوال های امتحان را بخوانید. عجله نکنید. اول همه ی سوالها را بخوانید و بعد سوالی را جواب دهید که برایتان مهم تر است و ارزش بیشتری دارد.

2- زمان مناسبی را برای هر یک از سوالها اختصاص دهید. زمان امتحان را به سوالهای موجود تقسیم کنید تا مشخص شود برای هر سوال چقدر زمان دارید.

3- صورت سوالها را به درستی بخوانید. فهمیدن سوال نصف حل آن است. سعی کنید مفهوم هر سوال را به درستی بفهمید تا هر آنچه از شما خواسته شده جواب دهید و اشتباه نکنید

4- سوالهایی که می دانید را زودتر جواب بدهید. فواید این کار به صورت زیر است:
- احساس تسلط شما افزایش و اضطرابتان کاهش می یابد.
- اگر ابتدا روی هر سوالی تمرکز کنید ممکن است به سوالهایی که بلدید نرسید و زمان را از دست بدهید.
- تداعی های ناشی از پاسخ به سوالهایی که بلدید باعث می شود که مطالب بیشتری به یاد آورید. در نتیجه امکان این که جواب سوالهای دیگر را بیابید افزایش می یابد.
5- وقتی سوالی را بی جواب می گذارید، بعد از پاسخ به بقیه سوالها دوباره به آنها برگردید.
 

6- اگر سوالهای غلط نمره منفی ندارند، به همه ی سوالها جواب دهید، حتی آنهایی که نمی دانید.


7- در مورد سوالهای چند گزینه ای، ابتدا جوابهایی که مطمئنید غلط هستند را کنار بگذارید.


8- در مورد سوالهای تشریحی، ابتدا سر فصلها را بنویسید و بعد سرفصلها را بسط دهید.


9- اولین فردی نباشید که جلسه را ترک می کند. اگر به سوالها جواب داده و وقت اضافه دارید، بهتر است به وارسی و اصلاح جواب های خود بپردازید.


اختصاصی ایران مدرس

منبع: کتاب راهنمایی برای سازگاری با زندگی دانشجویی (دکتر ربابه نوری - حمید پیروی)
گردآوری و تلخیص: ایران مدرس
 
 
نمونه سوالات نهایی استانی (شماره3) پایه نهم
 


عنوان
 
نمونه سوال
نمونه سوالات نهایی استانی (شماره2) پایه نهم
 
 
 
 
نمونه سوال
 
نمونه سوالات علوم  پایه نهم متوسطه
امتحانات نهایی استان های مختلف