دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
درج مطلب
 .سخنی کوتاه به مناسبت هفته بهداشت روان
 هرساله سازمان جهانی بهداشت( ۱۰ اکتبرالی ۱۷ اکتبر)را به مناسبت  هفته بهداشت روان با یک شعار نامگذاری می نماید. امسال هفته بهداشت روان با شعار ،بهداشت روان و محیط کار نامگذاری شده است واین مناسبت درآموزش وپرورش وبه تناسب آن با عنوان « بهداشت روان و مدرسه کارامد» نام گرفته است . برهمین اساس عناوین روز شمار نیز به شرح ذیل معرفی شده است:

۱-سه شنبه ۱۸/۷/۹۶ بهداشت روان و مدرسه دوستدار زندگی

۲-چهارشنبه ۱۹/۷/۹۶ بهداشت روان و مشارکت در مدرسه

۳-پنج شنبه ۲۰/۷/۹۶ بهداشت روان و ارتباط مؤثر درمدرسه

۴-جمعه ۲۱/۷/۹۶ بهداشت روان و عوامل اجتماعی

۵-شنبه ۲۲/۷/۹۶ بهداشت روان و خانواده

۶-یکشنبه ۲۳/۷/۹۶ بهداشت روان وپیشگیری از افسردگی

۷- دوشنبه ۲۴/۷/۹۶ بهداشت روان و طراحی مسیر زندگی

اولین روز این هفته، بهداشت روان و مدرسه دوستدار زندگی  است و اسامی روزهای بعد هریک مشخصه  و مؤلف های این نوع مدارس است .

مدارس دوست‌دار زندگی» با رویکرد توانمندسازی کارکنان مدارس، دانش‌آموزان و والدین آنها»، «تقویت هویت شغلی و فعال کردن استعدادها و پتانسیل اجرایی و مدیریتی کارکنان مدرسه در ارتباط با نوجوانان و والدین آنها»، «افزایش مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، ارتقای سلامت روان و سلامت اجتماعی در این گروه و کسب مهارت ایجاد تغییر در خود و دیگران» و «کمک به دانش‌آموز در طراحی مسیر زندگی تحصیلی ـ شغلی و اجتماعی آنان» فعالیت  خواهد کرد.

این طرح در کشور به تازگی شروع شده ودر اولین اقدام ده مدرسه از ۵ منطقه بصورت پایلوت انتخاب شده اند وامید است تا با اجرای صحیح این طرح در مدارس مجری و بدست آوردن نتایج کاربردی آن،همه مدارس کشور فعالیت های خودرا به شکلی طرح ریزی و برنامه ریزی نمایند تا تمامی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم از محاسن این طرح که نگاهی نو نسبت به آموزش و پرورش داشته و هدف اصلی آن حفظ و ارتقاءسلامت روانی ،رفتاری و اجتماعی است ،برخوردار شوند  .

 

دفترمشاوره دبیرستان شایسته

 
درج مطلب
- والدین گرامی: درباره ی عوارض و پیامدهای ناشی از سوء مصرف  مواد مخدر و روان گردان ها صریح و بی پرده با نوجوانان خود گفتگو کنید.
2- اعتیاد پشت درب منزل ماست. من وتو نیز در خطریم، باید درباره خطرات و پیامدهای ناگوار آن باهم صحبت کنیم.
3- در مقابل هر گونه تعارف برای مصرف مواد مخدر و روان گردان ها با قاطعیت بگو :"نه"
4-مواد مخدر و روان گردان ها با هر نام، به هر شکل، در هرجا و توسط هر شخص ممکن است عرضه شود، هوشیار باشیم.
5-به خاطر بسپاریم: مصرف نکردن مواد، بسیار آسانتر از ترک آن است.
6- آیا میدانید: اغلب معتادان مصرف مواد را نخستین بار در جمع دوستان خود آغاز کرده اند؟
7- نوجوان عزیز: مصرف مواد مخدر و روان گردان ها را حتی یکبار هم تجربه کن؟
8-آیا می دانید: آسیب های مغزی ناشی از مصرف مواد صنعتی و شیمیایی جبران ناپذیر است؟
9- فرزندان خانواده های سخت گیر- بیتفاوت - گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیب های اجتماعی ناشی از مواد مخدر و روان گردان ها می باشند.
10- پژوهش ها نشان می دهند: نوجوانان بقا مبانی دینی و اعتقادی ضعیف، به راحتی در گرداب مواد مخدر و روان گردان ها واارد می شوند.
11-من خانواده ام در برابر مصرف مواد مخدر و روان گردان ها محافظت می کنم شما چطور؟
12- تبعیض، مقایسه، سرزنش، تحقیر ریال تحکم، خشونت و تنبیه بدنی، بی توجهی به فرزندان سبب فرار عاطفی و فیزیکی آنان از منزل خواهد شد. یادتان یاشد آغوش اعتیاد همیشه باز است.
13- برخی از درب های ورودی اعتیاد عبارتند اعتیاد  عبارتند از: کنچکاوی و ماجراجویی، فشاردوستان و گروه همسالان، فرار از تنهایی و اضطراب، رهایی از مشکلات زندگی، تفریح و  سرگرمی، ابراز وجود و مقابله با والدین،
14- آهسته و تدریجی می آید ، خبر نمی دهد، فریبنده و جذاب است، آیا می دانید نام آن مواد و روان گردان می باشد.
15- والدین گرامی: آیا می دانید می بایست حداقل روزانه 30 دقیقه از وقت خود را رای ارتباط موثر با فرزند خود اختصاص دهید.
 
نتایج مطالعات نشان می دهد:
نوجوانانی که با والدین خود رابطه صمیمی و عمیق دارند، کمتر به سمت سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان ها گرایش پیدا می کنند.
 
درج مطلب

راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش اهداف ذیل را دنبال می کند:

الف- رشد و توسعه قوای فکری و معنوی و عقلی دانش اموزان

1-کمک به دانش آموزان در کسب مهارت های مطالعه

2-راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی و شغل آینده

3- ترغیب دانش آموزان برای بهره برداری خلاقاته از استعدادهای خود

ب- رشد و توسعه مهارت های شغلی  و حرفه ای دانش آموزان

1-کمک به دانش آموزان جهت آگاهی از توانایی ها و علایق حرفه ای خویش

2-کمک به دانش آموزان جهت اطلاع از موقعیت ها و فرصت های استخدامی و شغلی جامعه

ج-رشد و توسعه شخصیت دانش آموزان

1-کمک به دانش آموزان در احترام گذاردن به خود به عنوان عضوی از جامعه

2-کمک به دانش آموزان جهت کسب شایستگی در ایجاد روابط  ومناسبات متقابل

3-همکاری با معلمان جهت تدارک محیط شاد و سالم در مدرسه

4-ارتباط با والدین به منظور شناخت رفتارها و نیازهای روانی دانش آموزان

مشاوران در راستای اهداف فوق ،از طریق تسهیل جریان رشد همه جانبه دانش آموزان ،آموزش مهارت های زندگی فردی و اجتماعی ،کاهش و حذف موانع رشد ،خودشناسی و محیط شناسی و ارائه سایر خدمات یاورانه روان شناختی در مدارس ، به دانش آموزان کمک می کنند تا با ارتقاء سطح سلامت روانی خود به اهداف ذیل دست یابند:

1-توانایی انجام وظیفه و اجرای مسئولیت های شخصی

2-توانایی برقراری رابطه با دیگران

3- تفکر منطقی و خردمندانه و تلاش در جهت حفظ سلامتی

4-انعطاف پذیری و قدرت تطابق با شرایط گوناگون

5- عشق و محبت نسبت به دیگران

6-احساس رضایت بیشتر در برقراری ارتباط با دیگران

7-رفع نیازهای زندگی خود و غلبه بردشواری ها

8-احساس کفایت ،امنیت  و آرامش در زندگی

9- توانایی نصمیم گیری منطقی و به موقع

10-رضایت از زندگی و احساس خشنودی ولذت

در پایان خاطر نشان می شود برای دستیابی به اهداف سلامت روان در مدارس همکاری و همسویی همه ارکان آموزشی و پرورشی ضروری می باشد تا دانش آموزان عزیز به سطحی از سلامت روان دست یابند که آنها را به توانمندی هایی مانندنهراسیدن از شکست ،انعطاف پذیری ،خودکارآمدی و خود گردانی مجهز نماید.

 
آزمون آنلاین/مسابقه
 
تصویر گردان
 
درج مطلب

آنچه که والدین لازم است درباره کارکردن، انتخاب و تصمیم گیری شغلی فرزندانشان بدانند و در مورد آنها اقدام مناسب بعمل آورند

- آگاه کردن فرزندانشان در مورد لزوم و اهمیت کارکردن، دلایل کارکردن و پی آمدهای کارنکردن/ بیکاری

- آگاه بودن و آگاه کردن فرزندانشان از عوامل موثر بر موفقیت و رضایت شغلی

- آگاه نمودن فرزندان خود از لزوم انتخاب سنجیده و صحیح شغل مناسب و نتایج و پی آمدهای مثبت این کار از جمله موفقیت و رضایت از شغل و زندگی

- ترغیب و تشویق فرزندان خودشان در انتخاب شغل متناسب با نیازها، هدف ها، ارزش ها، استعدادها، توانایی ها، رغبت ها و خصوصیات شخصیتی آنان و نیازهای جامعه

- لزوم خودداری و اجتناب از تحمیل خواسته ها و نظرات خودشان بر فرزندان خویش در انتخاب و تصمیم گیری های شغلی

- حمایت از انتخاب ها و تصمیم گیری های منطقی و صحیح شغلی فرزندان خودشان

- کمک به فرزندان خویش در طرح ریزی شغلی و آماده شدن برای ورود و اشتغال در شغل های انتخابی و مورد نظرایشان

- همکاری و همراهی با مشاوران مدارس در کمک به انتخاب، تصمیم گیری و طرح ریزی شغلی فرزندان خود

- کمک به اولیای مدارس در اجرای برنامه ها و فعالیت های شغلی مدرسه