دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
رتبه داران پایه هفتم
رتبه داران کلاس 7/1

 
رتبه داران کلاس 7/2
 
رتبه داران کلاس 7/3
 
افتخارات
کسب مقام سوم استان تهران
دبیرستان نمونه دولتی شایسته
در نرمش صبحگاهی
 
 
**********************
 
کسب مقام اول مسابقات تنیس روی میز در سطح استان توسط دانش آموز کیمیا رستمی
*************************
کسب مقام دوم استانی مدرسه در رشته کوهپیمایی
*************************
کسب مقام سوم تیمی مسابقات استانی تنیس روی میز
  دبیرستان نمونه دولتی شایسته
********************************************
کسب مقام سوم مسابقات منطقه ایی والیبال توسط تیم والیبال دبیرستان نمونه دولتی شایسته
*************************
کسب مقام اول در سطح منطقه در رشته تنیس روی میز
توسط دانش آموز خانم کیمیا رستمی
 
تصویر گردان
 
رتبه داران پایه هشتم
رتبه داران کلاس 8/1
 
رتبه داران کلاس 8/2
 
رتبه داران کلاس 8/3
 
رتبه داران پایه نهم
رتبه داران کلاس 9/1
 
رتبه داران کلاس 9/2
 
رتبه داران کلاس 9/3