دبیرستان نمونه دولتی دخترانه شایسته (دوره اول)
ممتازین  و رتبه داران ترم دوم
 
 
ممتازین و رتبه داران ترم اول  
 
     
 
درج مطلب
 
درج مطلب
 
 
درج مطلب
 
 
 
 
درج مطلب
 
 
ممتازین و رتبه داران ترم دوم  
 
 
 
     
 
درج مطلب
 
درج مطلب
تبریک و تهنیت به دانش آموزان شایسته
تبریک قبولی بیش از 90 درصد دانش آموزان پایه نهم
در مدارس خاص(تیزهوشان-نمونه دولتی -فرهنگ) در آزمون ورودی سال1396
اسامی قبول شدگان
 
ممتازین و رتبه داران ترم دوم  
 
رتبه اول پایه نهم
 
 
     
 
درج مطلب
 
 
 
 
درج مطلب